Testimonials
testimonial

Ivana Valkaj

  • <
  • >

Ivanina sklonost prema umjetnosti postoji već od ranijih dana kada je u slobodno vrijeme zanat učila od mentorice Jelene Valkaj. Ubrzo je hobi prerastao opsesiju te je tako Ivana danas svoj život u potpunosti posvetila keramici i proizvodnji unikatnih keramičkih proizvoda. Ambiciozna je te je u mogućnosti svaku svoju ideju prenijeti u djelo.

testimonial

Jelena Valkaj

  • <
  • >

Jelena Valkaj (1943., Železna Gora) završila je studij likovne umjetnosti na Pedagoškoj akademiji u Čakovcu i radila kao likovni pedagog. Usporedno se aktivno bavila keramikom. Tijekom rada u ptujskoj tvrtki Opekarna (1987. do 1996.) posvetila se studioznom proučavanju tehnoloških i oblikovnih aspekta u radu s keramikom. Njen opus obuhvaća različite dekorativne i uporabne predmete među kojima se posebno ističe profinjeni unikatni nakit. Od 1996. do 2012. predavala je na Odjelu za dizajn keramike u Graditeljskoj školi Čakovec. Sudjelovala je na brojnim stručnim seminarima u zemlji i inozemstvu te izlagala na skupnim i samostalnim izložbama. Profesionalni izazov kojemu se posvetila s puno entuzijazma bila je i izrada suvenira za Muzej Međimurja. Tako je nastala serija replika 17 muzejskih predmeta povezanih s našom prošlošću.