ZMAJEV VRTZmajev vrt zauzima 3,5 Ha. Okružen je vinogradima. Nalazi se u Železnoj Gori, okrenut ka sjeverozapadu na oko 300 metara nadmorske visine. Ovakav položaj štiti ga od proljetnog smrzavanja i uranjene vegetacije. Zbog toga se u njemu mogu saditi biljke i mediteranskog podneblja. Dobro uspijevaju cedrovi, kriptomerije, sekvoje, lovor, judina drva, rujevine, te ostale kontinentalne vrste, najčešće njihovi varijeteti. Brdovitog je pejzaža, a sastoji se od više tematskih cjelina koje se međusobno isprepliću. Od šumarka ukrasnog javora i inverznih breza, drvoreda ginka i kuglastih robinija do soliternih rijetkih vrsta prikupljenih s različitih lokacija, od održavanih do nedirnutih ploha s autohtonim livadnim cvijećem te s predivnim vidikovcem s kojeg se vide 4 države.

U njega su uklopljene mnogobrojne umjetničke skulpture, ponajviše od keramike, jer se u njemu nalazi obiteljski obrt za proizvodnju keramičkih suvenira, Keramos-Valkaj. Skulpture i suveniri su tematski, koji prezentiraju međimursku narodnu predaju tj. bajke o pozoju (zmaju) i šumskim vilama, kulturnu, etnografsku i prirodnu baštinu Međimurja, kao što je međimurski konj, žabice, tradicijske maske, jabuke, kockavica,… U vrtu se nalazi i ljetna pozornica (funkcionalna skulptura) namijenjena izvođenju koncerata klasične glazbe. Uklopljena je u okoliš u obliku amfiteatra što omogućuje dobru akustiku.

Neke od zanimljivijih četinjača: Srebrnokovrčava korejska jela (Abies koreana „Silberlocke“), Španjolska srebrna jela (Abies pinsapo „Glauca“), Zlatnošareni smolasti čempres (Calocedrus decurrens „Aureovariegata“), Atlanski cedar s visećim granama i plavim lišćem (Cedrus atlantica „Glauca Pendula“), Japanska kriptomerija u obliku svežnjeva (Cryptomeria japonica „Cristata“), Nevadska limba plavolisna (Pinus flexilis „Extra Blue“), Planinski mamutovac s plavim lišćem (Sequiadendron giganteum „Glaucum“), Planinski mamutovac s visećim izbojcima (Sequiadendron giganteum „Pendulum“), Obalni mautovac pendulasto-srebrni (Sequoia sempervirens „Pendulum Silver“), Stupasta tisa zlatne boje (Taxus baccata „Fastigiata Aurea“), Zlatna metasekvoja (metasequoia glyptostroboides „Aurea“),…

Zanimljivija listopadna drveća: Javori (Acer palmatum bloodgood, Acer palmatum dissectum atropurpureum, Acer palmatum Orange Dream,…), Tulipanovac (Liriodendron tulipifera), Davidovac (Davidia involucrata), Likvidambar (Liquidambar styraciflua), Breze (Betula pendula Purpurea, Betula pendula Youngii), Bukve (Fagus sylvatica Pendula, Fagus sylvatica „Atropurpurea Fastigiata“), Japanska trešnja (Prunus serrulata “Kanzan”), Japanska šljiva (Prunus cerasifera pissardii),…

Svaki posjetitelj iz vrta odlazi ispunjen s inspiracijama iz prirode i keramičkih ostvarenja njegovanih i oblikovanih kreativnom ljudskom rukom.

Galerija slika Zmajevog vrta


Skulpture Zmajevog vrta


 
 

Plakati